×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Shops Yamamay i Carpisa

Shops Yamamay i Carpisa

Naručitelj
Pianoforte Croatia d.o.o..

Projekt
Nakon prvog lokala u Zagrebu, firma Pianoforte Croatia d.o.o. je prepoznala pouzdanost i kvalitetu naše tvrtke te nastavila suradnju i angažirala LSG Building Solutions d.o.o. za dalje radove u svim svojim shopovima na lokacijama: Zagreb, Split, Rijeka, Zadar, Rovinj i Sv. Križ Začretje.

Opseg radova
Opseg radova je varirao ovisno o lokaciji i veličini lokala a obuhvaća projektiranje i izvođenje elektro i strojarskih radova.

Osim projektiranja i izvođenja, LSG Building Solutions d.o.o. je dogovorio s naručiteljem i  servisiranje tj. kompletno održavanje opreme i sustava.

Ključni pokazatelji
Površina:                                                      1100 m2
Položeni kabeli:                                           16.000 m
Rasvjetna tijela:                                           640 kom

Naglasci
Kratki rokovi izvođenja i lokacije samih lokala u centrima koji su  otvoreni za posjetitelje, zahtjevali su dobru logistiku i koordinaciju svih radnji kako bi se rad centara nesmetano odvijao  a i samo izvođenje.

Dovršenje
12/2013

Naručitelj
Pianoforte Croatia d.o.o..

Projekt
Nakon prvog lokala u Zagrebu, firma Pianoforte Croatia d.o.o. je prepoznala pouzdanost i kvalitetu naše tvrtke te nastavila suradnju i angažirala LSG Building Solutions d.o.o. za dalje radove u svim svojim shopovima na lokacijama: Zagreb, Split, Rijeka, Zadar, Rovinj i Sv. Križ Začretje.

Opseg radova
Opseg radova je varirao ovisno o lokaciji i veličini lokala a obuhvaća projektiranje i izvođenje elektro i strojarskih radova.

Osim projektiranja i izvođenja, LSG Building Solutions d.o.o. je dogovorio s naručiteljem i  servisiranje tj. kompletno održavanje opreme i sustava.

Ključni pokazatelji
Površina:                                                      1100 m2
Položeni kabeli:                                           16.000 m
Rasvjetna tijela:                                           640 kom

Naglasci
Kratki rokovi izvođenja i lokacije samih lokala u centrima koji su  otvoreni za posjetitelje, zahtjevali su dobru logistiku i koordinaciju svih radnji kako bi se rad centara nesmetano odvijao  a i samo izvođenje.

Dovršenje
12/2013

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023