×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Sportina

Sportina

Naručilac
Sportina d.o.o.

Projekat
Već nakon prvog projekta, grupacija Sportina je prepoznala pouzdanost i kvalitet firme LSG i postupno proširila saradnju sa nama. Tako je firma LSG već izgradila gotovo 20 prodavnica u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Zadru sledećih trgovačkih marki:

Tom Tailor, XYZ, Esprit, Bata, Tally Weijl, Orsay, SiX, Butlers, Yamamay

Opseg radova
Obim radova se određivao zavisno od projekta. U većini slučajeva firma LSG je izvodila kako mehaničke tako i elektro-radove, a samo u manjem broju projekata jedno od toga.
Osim izvedbe, firma LSG je izrasla u partnera grupacije Sportina za servisiranje i održavanje opreme tog sistema.

Ključni pokazatelji
Površina (zbir do 04/2011.): 5.300 m2
Elektro radovi na priključenju: 450 kW
Kapacitet ventilacije: 82.000 m3/h
Kapacitet hlađenja: 550 kW

Naglasak
Kratki rokovi u izgradnji trgovina spadaju u naš svakodnevni posao. Posebno poslednjih dana, pre otvaranja koordinacija izgradnje sa dekoraterima bila je neizbežna. Do sada smo uspeli, zajedno sa zaposlenima Sportine, održati sve rokove otvaranja.

Naručilac
Sportina d.o.o.

Projekat
Već nakon prvog projekta, grupacija Sportina je prepoznala pouzdanost i kvalitet firme LSG i postupno proširila saradnju sa nama. Tako je firma LSG već izgradila gotovo 20 prodavnica u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Zadru sledećih trgovačkih marki:

Tom Tailor, XYZ, Esprit, Bata, Tally Weijl, Orsay, SiX, Butlers, Yamamay

Opseg radova
Obim radova se određivao zavisno od projekta. U većini slučajeva firma LSG je izvodila kako mehaničke tako i elektro-radove, a samo u manjem broju projekata jedno od toga.
Osim izvedbe, firma LSG je izrasla u partnera grupacije Sportina za servisiranje i održavanje opreme tog sistema.

Ključni pokazatelji
Površina (zbir do 04/2011.): 5.300 m2
Elektro radovi na priključenju: 450 kW
Kapacitet ventilacije: 82.000 m3/h
Kapacitet hlađenja: 550 kW

Naglasak
Kratki rokovi u izgradnji trgovina spadaju u naš svakodnevni posao. Posebno poslednjih dana, pre otvaranja koordinacija izgradnje sa dekoraterima bila je neizbežna. Do sada smo uspeli, zajedno sa zaposlenima Sportine, održati sve rokove otvaranja.

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023