×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Teschnerg. 33

Teschnerg. 33

Naručilac
Chalupa Bauträger GmbH

Projekat
Objekat predstavlja savremeni i funkcionalni kancelarijski prostor u blizini Währinger Strasse. Ove kancelarije smeštene preko puta Schubertparka bile su u potpunosti generalno sanirane i modernizovane.

Obim usluga
Bili smo angažovani kao partner za izradu sistema grejanja, ventilacije, klimatizacije i sanitarnih uređaja.

Ključne brojke
Ukupna površina:                                         606 m²
Datum završetka:                                         oktobar 2008.

Bitne karakteristike
Okruženje nudi jednu izvanrednu infrastrukturu, mogućnosti kupovanja i dobru javnu povezanost tramvajem.

 

Naručilac
Chalupa Bauträger GmbH

Projekat
Objekat predstavlja savremeni i funkcionalni kancelarijski prostor u blizini Währinger Strasse. Ove kancelarije smeštene preko puta Schubertparka bile su u potpunosti generalno sanirane i modernizovane.

Obim usluga
Bili smo angažovani kao partner za izradu sistema grejanja, ventilacije, klimatizacije i sanitarnih uređaja.

Ključne brojke
Ukupna površina:                                         606 m²
Datum završetka:                                         oktobar 2008.

Bitne karakteristike
Okruženje nudi jednu izvanrednu infrastrukturu, mogućnosti kupovanja i dobru javnu povezanost tramvajem.

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023