×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

The Bridge

The Bridge

Naručilac / Glavni izvođač
Forte Partners / Bogart

Projekat
BRIDGE I je zgrada sa 2 podzemne garaže + prizemlje + 10 spratova + tehnički sprat, smeštena u Orhideelor ulici 15, Bukurešt. Ukupna površina zgrade je 51.000 m2, sa površinom za najam od cca. 36.800 m2. Ukupna vrednost ugovorenih radova postrojenja iznosi 11,5 milijuna evra.

Obim usluga
U obimu ugovora je projektovanje i izvođenje sledećih vrsta instalacija: električnih sistema, vodovod i kanalizacija, grejanje, hlađenje, protivpožarni sistem sa  sprinkler mlaznicama, hidranti, slaba struja (CCTV, kontrola pristupa, protivpožarni alarm itd.), izvođenje sistema upravljanja, fasadna rasveta kao i vanjske mašinske  i električne instalacije.

Ključni pokazatelji
Ukupna površina objekta : 51.000 m2
Snaga transformatora: 4.800 kVA
Dužina kablova: > 500.000 m
Detektori dima: approx. 3.000 kom
Kapacitet ventilacije: 260.000m3/h
Kapacitet hlađenja: 3.600 kW
Kapacitet grejanja: 3.200 kW
Instalisane cevi (svi sistemi) approx. 73.000 ml
Ventilacijski kanali: 22.500 m2

Naglasci
Veliki izazovi bili su visoki zahevi u pogledu kvalitete i kratkog roka za izvođenje koji su uključivali fit-out za BCR banku i IBM. LSG Rumunija je realizovala projekat sa profesionalnim menadžmentom i time osigurala izgradnju nove amblematske  moderno konstruisane zgrade koja zauzima svoje mesto u maloj skupini posebnih zgrada za Bukurešt.

Završetak
Decembar 2017.

Naručilac / Glavni izvođač
Forte Partners / Bogart

Projekat
BRIDGE I je zgrada sa 2 podzemne garaže + prizemlje + 10 spratova + tehnički sprat, smeštena u Orhideelor ulici 15, Bukurešt. Ukupna površina zgrade je 51.000 m2, sa površinom za najam od cca. 36.800 m2. Ukupna vrednost ugovorenih radova postrojenja iznosi 11,5 milijuna evra.

Obim usluga
U obimu ugovora je projektovanje i izvođenje sledećih vrsta instalacija: električnih sistema, vodovod i kanalizacija, grejanje, hlađenje, protivpožarni sistem sa  sprinkler mlaznicama, hidranti, slaba struja (CCTV, kontrola pristupa, protivpožarni alarm itd.), izvođenje sistema upravljanja, fasadna rasveta kao i vanjske mašinske  i električne instalacije.

Ključni pokazatelji
Ukupna površina objekta : 51.000 m2
Snaga transformatora: 4.800 kVA
Dužina kablova: > 500.000 m
Detektori dima: approx. 3.000 kom
Kapacitet ventilacije: 260.000m3/h
Kapacitet hlađenja: 3.600 kW
Kapacitet grejanja: 3.200 kW
Instalisane cevi (svi sistemi) approx. 73.000 ml
Ventilacijski kanali: 22.500 m2

Naglasci
Veliki izazovi bili su visoki zahevi u pogledu kvalitete i kratkog roka za izvođenje koji su uključivali fit-out za BCR banku i IBM. LSG Rumunija je realizovala projekat sa profesionalnim menadžmentom i time osigurala izgradnju nove amblematske  moderno konstruisane zgrade koja zauzima svoje mesto u maloj skupini posebnih zgrada za Bukurešt.

Završetak
Decembar 2017.

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023