×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Tuchlauben 11

Tuchlauben 11

Naručilac
SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H.
Wiedner Hauptstrasse. 56/6, 1040 Beč, Austrija

Projekat
Poslovna zgrada u Tuchlaubenu 11 sadrži više od 530 m² radnih soba, prostorija za sastanke i sanitarnih uređaja.

Obim usluga
Bili smo angažovani kao partner za planiranje, proračun i izgradnju modernog sistema grejanja, uključujući i priključak na javni plinovod i instalaciju kotla i pripadajućih ugradnih grejnih vodova za pojedinačne radijatore u celoj poslovnoj zgradi. Nadalje su bile izvedene klimatizacijske jedinice za pojedine kancelarije.

Brojke
Ukupna površina:                      530 m²
Datum završetka:                      avgust 2008.

Bitne karakteristike
Izrada postrojenja za grejanje sa priključkom na plinsku mrežu Beča. Instalacija klimatizacijskih jedinica za celokupne poslovne prostore.

 

Naručilac
SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H.
Wiedner Hauptstrasse. 56/6, 1040 Beč, Austrija

Projekat
Poslovna zgrada u Tuchlaubenu 11 sadrži više od 530 m² radnih soba, prostorija za sastanke i sanitarnih uređaja.

Obim usluga
Bili smo angažovani kao partner za planiranje, proračun i izgradnju modernog sistema grejanja, uključujući i priključak na javni plinovod i instalaciju kotla i pripadajućih ugradnih grejnih vodova za pojedinačne radijatore u celoj poslovnoj zgradi. Nadalje su bile izvedene klimatizacijske jedinice za pojedine kancelarije.

Brojke
Ukupna površina:                      530 m²
Datum završetka:                      avgust 2008.

Bitne karakteristike
Izrada postrojenja za grejanje sa priključkom na plinsku mrežu Beča. Instalacija klimatizacijskih jedinica za celokupne poslovne prostore.

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023