×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Tuchlauben 11

Tuchlauben 11

Naručitelj
SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H.
Wiedner Hauptstrasse. 56/6, 1040 Beč, Austrija

Projekt
Uredska zgrada u Tuchlaubenu 11 sadrži više od 530 m² radnih soba, prostorija za sastanke i sanitarnih uređaja.

Opseg usluga
Bili smo angažirani kao partner za planiranje, proračun i izgradnju modernog sustava grijanja, uključujući i priključak na javni plinovod i instalaciju kotla te pripadajućih ugradnih grijaćih vodova za pojedinačne radijatore u cijeloj uredskoj zgradi. Nadalje su bile izvedene klimatizacijske jedinice za pojedine urede.

Brojke
Ukupna površina:                      530 m²
Datum dovršenja:                      2008

Bitne karakteristike
Izrada postrojenja za grijanje s priključkom na plinsku mrežu Beča. Instalacija klimatizacijskih jedinica za cjelokupne uredske prostore.

 

Naručitelj
SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H.
Wiedner Hauptstrasse. 56/6, 1040 Beč, Austrija

Projekt
Uredska zgrada u Tuchlaubenu 11 sadrži više od 530 m² radnih soba, prostorija za sastanke i sanitarnih uređaja.

Opseg usluga
Bili smo angažirani kao partner za planiranje, proračun i izgradnju modernog sustava grijanja, uključujući i priključak na javni plinovod i instalaciju kotla te pripadajućih ugradnih grijaćih vodova za pojedinačne radijatore u cijeloj uredskoj zgradi. Nadalje su bile izvedene klimatizacijske jedinice za pojedine urede.

Brojke
Ukupna površina:                      530 m²
Datum dovršenja:                      2008

Bitne karakteristike
Izrada postrojenja za grijanje s priključkom na plinsku mrežu Beča. Instalacija klimatizacijskih jedinica za cjelokupne uredske prostore.

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023