×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

WHA Deutsch Wagram, Wien

WHA Deutsch Wagram, Wien

 

Naručilac

PR Projectentwicklung GmbH

 

 

Projekat

Deutsch Wagram je mala zajednica na severoistočnom rubu grada Beča. Tamo se gradila stambena zgrada visokog standarda sa solarnim grejanjem, sa 23 stana, privatno finansirana, u privatnom vlasništvu.

 

Obim usluga

Bili smo angažovani kao partner za celokupnu kućnu tehniku. Naše su odgovornosti uključivale isporuku i izgradnju sistema grejanja, ventilacije i sanitarije.

 

Ključne brojke

Ukupna površina:                     2.160 m²

Priključna snaga:                      90 kVA

Grejanje:                                 100 kW (podržano solarnim postrojenjem)

Završeno:                                septembar 2011.

 

Bitne karakteristike

Temperatura vode za postrojenje grejanja održava se uz primenu najsavremenijeg solarnog uređaja, čime se vlasnicima dugoročno smanjuju troškovi i ostvaruju uštede.

Podzemna garaža sa po dva mesta ima vrhunske sigurnosne karakteristike, kao što su ventilacijski sistem za požarni dim i alarmni sistem za CO².

 

 

Naručilac

PR Projectentwicklung GmbH

 

 

Projekat

Deutsch Wagram je mala zajednica na severoistočnom rubu grada Beča. Tamo se gradila stambena zgrada visokog standarda sa solarnim grejanjem, sa 23 stana, privatno finansirana, u privatnom vlasništvu.

 

Obim usluga

Bili smo angažovani kao partner za celokupnu kućnu tehniku. Naše su odgovornosti uključivale isporuku i izgradnju sistema grejanja, ventilacije i sanitarije.

 

Ključne brojke

Ukupna površina:                     2.160 m²

Priključna snaga:                      90 kVA

Grejanje:                                 100 kW (podržano solarnim postrojenjem)

Završeno:                                septembar 2011.

 

Bitne karakteristike

Temperatura vode za postrojenje grejanja održava se uz primenu najsavremenijeg solarnog uređaja, čime se vlasnicima dugoročno smanjuju troškovi i ostvaruju uštede.

Podzemna garaža sa po dva mesta ima vrhunske sigurnosne karakteristike, kao što su ventilacijski sistem za požarni dim i alarmni sistem za CO².

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023