×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

WHA Deutsch Wagram, Wien

WHA Deutsch Wagram, Wien

Naručilac
PR Projectentwicklung GmbH

Projekat
Deutsch Wagram je mala zajednica na severoistočnom rubu grada Beča. Tamo se gradila stambena zgrada visokog standarda sa solarnim grejanjem, sa 23 stana, privatno finansirana, u privatnom vlasništvu.

Obim usluga
Bili smo angažovani kao partner za celokupnu kućnu tehniku. Naše su odgovornosti uključivale isporuku i izgradnju sistema grejanja, ventilacije i sanitarije.

Ključne brojke
Ukupna površina:                     2.160 m²
Priključna snaga:                      90 kVA
Grejanje:                                 100 kW (podržano solarnim postrojenjem)
Završeno:                                septembar 2011.

Bitne karakteristike
Temperatura vode za postrojenje grejanja održava se uz primenu najsavremenijeg solarnog uređaja, čime se vlasnicima dugoročno smanjuju troškovi i ostvaruju uštede.

Podzemna garaža sa po dva mesta ima vrhunske sigurnosne karakteristike, kao što su ventilacijski sistem za požarni dim i alarmni sistem za CO².

 

Naručilac
PR Projectentwicklung GmbH

Projekat
Deutsch Wagram je mala zajednica na severoistočnom rubu grada Beča. Tamo se gradila stambena zgrada visokog standarda sa solarnim grejanjem, sa 23 stana, privatno finansirana, u privatnom vlasništvu.

Obim usluga
Bili smo angažovani kao partner za celokupnu kućnu tehniku. Naše su odgovornosti uključivale isporuku i izgradnju sistema grejanja, ventilacije i sanitarije.

Ključne brojke
Ukupna površina:                     2.160 m²
Priključna snaga:                      90 kVA
Grejanje:                                 100 kW (podržano solarnim postrojenjem)
Završeno:                                septembar 2011.

Bitne karakteristike
Temperatura vode za postrojenje grejanja održava se uz primenu najsavremenijeg solarnog uređaja, čime se vlasnicima dugoročno smanjuju troškovi i ostvaruju uštede.

Podzemna garaža sa po dva mesta ima vrhunske sigurnosne karakteristike, kao što su ventilacijski sistem za požarni dim i alarmni sistem za CO².

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023