×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

WHA Donaufelderstraße

WHA Donaufelderstraße

Naručilac

Neues Leben

Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Reg. Gen.m.b.H.

 

Projekat

Stambeni kompleks sa 252 stana, 7 poslovnih lokala, kao i podzemnom garažom s 259 mjesta, nalazi se neposredno uz nekadašnji radni prostor fabrike Bombardier, između Donaufelder Straße i Satzingerweg.

Objekat je orijentisan prema jugu, a pored njega je školsko zemljište na kojem će se u narednim godinama izgraditi osnovna škola i vrtić.

 

Obim usluga

Narudžbina je obuhvatala detaljno projektovanje, kao i instaliranje sistema elektroinstalacija, uključujući:

 • postrojenje jake struje
 • sistem sigurnosne rasvete i rasvete u nuždi
 • protivpožarni zid
 • uređaj vatrodojave
 • uređaj poziva u nuždi
 • spoljnu rasvetu
 • postrojenje antene
 • interkom
 • uređaj zaštite od groma

 

Ključne brojke

Ukupna površina                                                 40.000 m²

Snaga električnog priključka:                               700 kW

Datum završetka                                                April 2012.

 

Naručilac

Neues Leben

Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Reg. Gen.m.b.H.

 

Projekat

Stambeni kompleks sa 252 stana, 7 poslovnih lokala, kao i podzemnom garažom s 259 mjesta, nalazi se neposredno uz nekadašnji radni prostor fabrike Bombardier, između Donaufelder Straße i Satzingerweg.

Objekat je orijentisan prema jugu, a pored njega je školsko zemljište na kojem će se u narednim godinama izgraditi osnovna škola i vrtić.

 

Obim usluga

Narudžbina je obuhvatala detaljno projektovanje, kao i instaliranje sistema elektroinstalacija, uključujući:

 • postrojenje jake struje
 • sistem sigurnosne rasvete i rasvete u nuždi
 • protivpožarni zid
 • uređaj vatrodojave
 • uređaj poziva u nuždi
 • spoljnu rasvetu
 • postrojenje antene
 • interkom
 • uređaj zaštite od groma

 

Ključne brojke

Ukupna površina                                                 40.000 m²

Snaga električnog priključka:                               700 kW

Datum završetka                                                April 2012.

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023