×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

WHA Donaufelderstraße

WHA Donaufelderstraße

Naručilac
Neues Leben
Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Reg. Gen.m.b.H.

Projekat
Stambeni kompleks sa 252 stana, 7 poslovnih lokala, kao i podzemnom garažom s 259 mjesta, nalazi se neposredno uz nekadašnji radni prostor fabrike Bombardier, između Donaufelder Straße i Satzingerweg.

Objekat je orijentisan prema jugu, a pored njega je školsko zemljište na kojem će se u narednim godinama izgraditi osnovna škola i vrtić.

Obim usluga

Narudžbina je obuhvatala detaljno projektovanje, kao i instaliranje sistema elektroinstalacija, uključujući:
postrojenje jake struje
sistem sigurnosne rasvete i rasvete u nuždi
protivpožarni zid
uređaj vatrodojave
uređaj poziva u nuždi
spoljnu rasvetu
postrojenje antene
interkom
uređaj zaštite od groma

Ključne brojke
Ukupna površina                                                 40.000 m²
Snaga električnog priključka:                               700 kW
Datum završetka                                                April 2012.

 

Naručilac
Neues Leben
Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Reg. Gen.m.b.H.

Projekat
Stambeni kompleks sa 252 stana, 7 poslovnih lokala, kao i podzemnom garažom s 259 mjesta, nalazi se neposredno uz nekadašnji radni prostor fabrike Bombardier, između Donaufelder Straße i Satzingerweg.

Objekat je orijentisan prema jugu, a pored njega je školsko zemljište na kojem će se u narednim godinama izgraditi osnovna škola i vrtić.

Obim usluga

Narudžbina je obuhvatala detaljno projektovanje, kao i instaliranje sistema elektroinstalacija, uključujući:
postrojenje jake struje
sistem sigurnosne rasvete i rasvete u nuždi
protivpožarni zid
uređaj vatrodojave
uređaj poziva u nuždi
spoljnu rasvetu
postrojenje antene
interkom
uređaj zaštite od groma

Ključne brojke
Ukupna površina                                                 40.000 m²
Snaga električnog priključka:                               700 kW
Datum završetka                                                April 2012.

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023