×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

WHA Krausegasse

WHA Krausegasse

Klijenat
Glavni izvođač: STRABAG AG
Investitor: Neues Leben
Gemeinnützige Bau-, Wohn- und
Siedlungsgenossenschaft Reg. Gen.m.b.H.

Projekat
Od sredine 19. veka do 2002. godine na području Mautner-Markhof nalazila se fabrika za kvasac, sirće, senf, alkoholna pića i likere. Na starom području pored ostalog izgrađen je BT3 – Globalpark s modernim stambenim jedinicama, dve kancelarijske jedinice i zajedničke površine. Podzemna garaža sa 118 parkirnih mesta povezuje četiri komponente pod zemljom.

Obim usluga
Napajanje i jaka struja
Agregat (dizelski motor za hitne slučajeve)
Uzemljenje i gromobranska zaštita
Električna instalacija i slaba struja
Vatrodojavni sistem
Sigurnosna rasveta
SAT sistem
Unutarnja i vanjska rasveta

Ključni pokazatelji
34 subvencionisanih i 68 stanova s mogućnošću kupovine
2 kancelarijske jedinice
Period izvršavanja: 11/2012 – 06/2014

Naglasci
Stambeni kompleks sa dve kancelarijske jedinice opremljen je u skladu s građevinskim i hemikalijskim menadžmentom  te sprečavanjem klimatskih štetnih supstanci. Kao pasivna stambena kuća s kontrolisanom ventilacijom stambenog prostora, zgrada postavlja visoke zahteve za tehnologijom u zgradi kako bi se postigao najbolji mogućai kvalitet života.

Klijenat
Glavni izvođač: STRABAG AG
Investitor: Neues Leben
Gemeinnützige Bau-, Wohn- und
Siedlungsgenossenschaft Reg. Gen.m.b.H.

Projekat
Od sredine 19. veka do 2002. godine na području Mautner-Markhof nalazila se fabrika za kvasac, sirće, senf, alkoholna pića i likere. Na starom području pored ostalog izgrađen je BT3 – Globalpark s modernim stambenim jedinicama, dve kancelarijske jedinice i zajedničke površine. Podzemna garaža sa 118 parkirnih mesta povezuje četiri komponente pod zemljom.

Obim usluga
Napajanje i jaka struja
Agregat (dizelski motor za hitne slučajeve)
Uzemljenje i gromobranska zaštita
Električna instalacija i slaba struja
Vatrodojavni sistem
Sigurnosna rasveta
SAT sistem
Unutarnja i vanjska rasveta

Ključni pokazatelji
34 subvencionisanih i 68 stanova s mogućnošću kupovine
2 kancelarijske jedinice
Period izvršavanja: 11/2012 – 06/2014

Naglasci
Stambeni kompleks sa dve kancelarijske jedinice opremljen je u skladu s građevinskim i hemikalijskim menadžmentom  te sprečavanjem klimatskih štetnih supstanci. Kao pasivna stambena kuća s kontrolisanom ventilacijom stambenog prostora, zgrada postavlja visoke zahteve za tehnologijom u zgradi kako bi se postigao najbolji mogućai kvalitet života.

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023