×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

WHA Pressgasse 29

WHA Pressgasse 29

Naručilac
Swietelsky Baugesellschaft mbH

Projekat
Postojeća, malo starija kuća dograđena je sa dodatna 3 sprata. Ovde je 14 stambenih jedinica bilo obnovljeno odnosno novo izgrađeno.

Obim usluga
Bili smo angažovani i kao partner za instalaciju sistema grejanja i ventilacije i sanitarnih uređaja.

Ključne brojke
Ukupna površina:                       1.010 m²
Datum završetka:                       jun 2011

Bitne karakteristike
Obnovljena je celokupna tehnika zgrade, a očuvani su samo vodovi koji prolaze kroz stanove odnosno poslovne prostore. Ipak su izvršene sve pripreme, kako bi se omogućila zamena tih vodova u neko kasnije vreme.

 

Naručilac
Swietelsky Baugesellschaft mbH

Projekat
Postojeća, malo starija kuća dograđena je sa dodatna 3 sprata. Ovde je 14 stambenih jedinica bilo obnovljeno odnosno novo izgrađeno.

Obim usluga
Bili smo angažovani i kao partner za instalaciju sistema grejanja i ventilacije i sanitarnih uređaja.

Ključne brojke
Ukupna površina:                       1.010 m²
Datum završetka:                       jun 2011

Bitne karakteristike
Obnovljena je celokupna tehnika zgrade, a očuvani su samo vodovi koji prolaze kroz stanove odnosno poslovne prostore. Ipak su izvršene sve pripreme, kako bi se omogućila zamena tih vodova u neko kasnije vreme.

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023