×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

WHA Probusgasse 8

WHA Probusgasse 8

 

Naručilac

Catherine Demeter

 

 

Projekat

Ova zgrada kao zaštićeni spomenik pretvorena je u stambene jedinice na najvišem tehničkom nivou. Ovde su nastala 4 vrhunska, prostrana stana

 

Obim usluga

Bili smo angažovani kao pouzdani partner za instalaciju novog sistema grejanja i hlađenja i novih sanitarnih uređaja.

 

Ključne brojke

Ukupna površina:                         820 m²

Datum završetka:                        decembar 2012.

 

Bitne karakteristike

Ova zgrada kao zaštićeni spomenik opremljena je najsavremenijom tehnologijom.

 

 

Naručilac

Catherine Demeter

 

 

Projekat

Ova zgrada kao zaštićeni spomenik pretvorena je u stambene jedinice na najvišem tehničkom nivou. Ovde su nastala 4 vrhunska, prostrana stana

 

Obim usluga

Bili smo angažovani kao pouzdani partner za instalaciju novog sistema grejanja i hlađenja i novih sanitarnih uređaja.

 

Ključne brojke

Ukupna površina:                         820 m²

Datum završetka:                        decembar 2012.

 

Bitne karakteristike

Ova zgrada kao zaštićeni spomenik opremljena je najsavremenijom tehnologijom.

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023