×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

WHA Probusgasse 8

WHA Probusgasse 8

Naručilac
Catherine Demeter

Projekat
Ova zgrada kao zaštićeni spomenik pretvorena je u stambene jedinice na najvišem tehničkom nivou. Ovde su nastala 4 vrhunska, prostrana stana

Obim usluga
Bili smo angažovani kao pouzdani partner za instalaciju novog sistema grejanja i hlađenja i novih sanitarnih uređaja.

Ključne brojke
Ukupna površina:                         820 m²
Datum završetka:                        decembar 2012.

Bitne karakteristike
Ova zgrada kao zaštićeni spomenik opremljena je najsavremenijom tehnologijom.

 

Naručilac
Catherine Demeter

Projekat
Ova zgrada kao zaštićeni spomenik pretvorena je u stambene jedinice na najvišem tehničkom nivou. Ovde su nastala 4 vrhunska, prostrana stana

Obim usluga
Bili smo angažovani kao pouzdani partner za instalaciju novog sistema grejanja i hlađenja i novih sanitarnih uređaja.

Ključne brojke
Ukupna površina:                         820 m²
Datum završetka:                        decembar 2012.

Bitne karakteristike
Ova zgrada kao zaštićeni spomenik opremljena je najsavremenijom tehnologijom.

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023