×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

WHA Probusgasse 8

WHA Probusgasse 8

Naručitelj
Catherine Demeter

Projekt
Ova spomenički zaštićena zgrada pretvorena je u stambene jedinice na najvišem tehničkom nivou. Ovdje su nastala 4 vrhunska, prostrana stana

Opseg usluga
Bili smo angažirani kao pouzdani partner za instalaciju novog sustava grijanja i hlađenja i novih sanitarnih uređaja.

Ključne brojke
Ukupna površina:                         820 m²
Datum dovršenja:                        prosinac 2012.

Bitne karakteristike
Ova spomenički zaštićena zgrada opremljena je najsuvremenijom tehnologijom.

 

Naručitelj
Catherine Demeter

Projekt
Ova spomenički zaštićena zgrada pretvorena je u stambene jedinice na najvišem tehničkom nivou. Ovdje su nastala 4 vrhunska, prostrana stana

Opseg usluga
Bili smo angažirani kao pouzdani partner za instalaciju novog sustava grijanja i hlađenja i novih sanitarnih uređaja.

Ključne brojke
Ukupna površina:                         820 m²
Datum dovršenja:                        prosinac 2012.

Bitne karakteristike
Ova spomenički zaštićena zgrada opremljena je najsuvremenijom tehnologijom.

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023