×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

WHA Probusgasse 8

WHA Probusgasse 8

 

Naručitelj

Catherine Demeter

 

 

Projekt

Ova spomenički zaštićena zgrada pretvorena je u stambene jedinice na najvišem tehničkom nivou. Ovdje su nastala 4 vrhunska, prostrana stana

 

Opseg usluga

Bili smo angažirani kao pouzdani partner za instalaciju novog sustava grijanja i hlađenja i novih sanitarnih uređaja.

 

Ključne brojke

Ukupna površina:                         820 m²

Datum dovršenja:                        prosinac 2012.

 

Bitne karakteristike

Ova spomenički zaštićena zgrada opremljena je najsuvremenijom tehnologijom.

 

 

Naručitelj

Catherine Demeter

 

 

Projekt

Ova spomenički zaštićena zgrada pretvorena je u stambene jedinice na najvišem tehničkom nivou. Ovdje su nastala 4 vrhunska, prostrana stana

 

Opseg usluga

Bili smo angažirani kao pouzdani partner za instalaciju novog sustava grijanja i hlađenja i novih sanitarnih uređaja.

 

Ključne brojke

Ukupna površina:                         820 m²

Datum dovršenja:                        prosinac 2012.

 

Bitne karakteristike

Ova spomenički zaštićena zgrada opremljena je najsuvremenijom tehnologijom.

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023