×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

WHA Siebenbrunneng. 72

WHA Siebenbrunneng. 72

Naručilac
GED Liegenschaftsverwertungs GmbH

Projekat
Ovaj projekat novogradnje prostire se po dužini ulice na sedam spratova sa dvoetažnim potkrovljem, a sadrži 22 stana veličine od  cca. 40 m² i 145 m². Svi stanovi imaju slobodne površine na zapadnoj strani. Ovaj stambeni kompleks sastoji se od jednog uličnog trakta koji je oblikovan kao sedmospratna zgrada sa dvoetažnim potkrovljem. Drugi sastojak kompleksa čine uređena dvorišta u nivou prizemlja. Osim toga izgrađena je i podzemna garaža sa 33 parking mesta.

Obim usluga
Bili smo angažovani kao partner za instalaciju sistema grejanja, sanitarije, ventilacije, kao i upravljačke tehnike, tako da su u našem obimu usluga sadržani izrada grejanja, polaganje cevi na spratovima i instalacija u stanovima. Narudžbina je obuhvatala i detaljno projektovanje, izvedbu i puštanje u pogon postrojenja.

Ključne brojke
Ukupna površina:                                   2.800 m²
Kapacitet grejanja:                                 190 kW
Datum završetka:                                  mart 2011

Bitne karakteristike
U zadnjem delu nalazi se atrijum sa zelenim unutarašnjim dvorištem. Istaknuta arhitektura, visoki kvalitet materijala i opremljenosti, kao i mirno okruženje sa zelenim površinama, sve u svemu, jednostavno nude jedan bolji kvalitet života.

 

Naručilac
GED Liegenschaftsverwertungs GmbH

Projekat
Ovaj projekat novogradnje prostire se po dužini ulice na sedam spratova sa dvoetažnim potkrovljem, a sadrži 22 stana veličine od  cca. 40 m² i 145 m². Svi stanovi imaju slobodne površine na zapadnoj strani. Ovaj stambeni kompleks sastoji se od jednog uličnog trakta koji je oblikovan kao sedmospratna zgrada sa dvoetažnim potkrovljem. Drugi sastojak kompleksa čine uređena dvorišta u nivou prizemlja. Osim toga izgrađena je i podzemna garaža sa 33 parking mesta.

Obim usluga
Bili smo angažovani kao partner za instalaciju sistema grejanja, sanitarije, ventilacije, kao i upravljačke tehnike, tako da su u našem obimu usluga sadržani izrada grejanja, polaganje cevi na spratovima i instalacija u stanovima. Narudžbina je obuhvatala i detaljno projektovanje, izvedbu i puštanje u pogon postrojenja.

Ključne brojke
Ukupna površina:                                   2.800 m²
Kapacitet grejanja:                                 190 kW
Datum završetka:                                  mart 2011

Bitne karakteristike
U zadnjem delu nalazi se atrijum sa zelenim unutarašnjim dvorištem. Istaknuta arhitektura, visoki kvalitet materijala i opremljenosti, kao i mirno okruženje sa zelenim površinama, sve u svemu, jednostavno nude jedan bolji kvalitet života.

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023