×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Wohnhausanlage Bernreiterplatz

Wohnhausanlage Bernreiterplatz

Naručilac
Pongratz Bau GmbH (Glavni izvođač)
Salvator Liegenschaftsverwaltung (Investitor)

Projekat
Kompanija Pongratz (GU) nas  je ovlastila  kao podizvođača za električne instalacije za 10 stambenih jedinica kao i 8 kuća u nizu na Bernreiter Platz 5, 1210 u Beču. Pri tom nastaju privatno sufinancirane kuće u nizu, stanovi i Penthouse apartmani sa površinom od 87 m² do 160 m², objekat s terasom, balkonom ili privatnom baštom na odličnoj lokaciji.

Obim usluga
Snabdevanje energijom
Jaka i slaba struja
Panik rasveta
Gromobranski sistem

Ključne brojke
Razdoblje izvođenja usluga: Avgust 2015. – Januar 2017.

Bitne karakteristike
Osim porodičnog prostornog planiranja, pažljivog izvođenja i visokokvalitetnih materijala naglasak leži na potpuno novim rešenjima u opremi. Svaka kuća u nizu, svaki stan i svaki dvoetažni stan je individualno dizajniran od strane kancelarije bečkog arhitekta te dizajniran prema najnovijim tehnologijama.

Naručilac
Pongratz Bau GmbH (Glavni izvođač)
Salvator Liegenschaftsverwaltung (Investitor)

Projekat
Kompanija Pongratz (GU) nas  je ovlastila  kao podizvođača za električne instalacije za 10 stambenih jedinica kao i 8 kuća u nizu na Bernreiter Platz 5, 1210 u Beču. Pri tom nastaju privatno sufinancirane kuće u nizu, stanovi i Penthouse apartmani sa površinom od 87 m² do 160 m², objekat s terasom, balkonom ili privatnom baštom na odličnoj lokaciji.

Obim usluga
Snabdevanje energijom
Jaka i slaba struja
Panik rasveta
Gromobranski sistem

Ključne brojke
Razdoblje izvođenja usluga: Avgust 2015. – Januar 2017.

Bitne karakteristike
Osim porodičnog prostornog planiranja, pažljivog izvođenja i visokokvalitetnih materijala naglasak leži na potpuno novim rešenjima u opremi. Svaka kuća u nizu, svaki stan i svaki dvoetažni stan je individualno dizajniran od strane kancelarije bečkog arhitekta te dizajniran prema najnovijim tehnologijama.

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023