×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

XXXL Lesnina Rijeka

XXXL Lesnina Rijeka

Naručilac
Lesnina H d.o.o., Hrvatska

Projekat
LSG Building Solutions d.o.o. je izvodio radove na  projektu Lesnina XXXL i Mömax u Rijeci, Kukuljanovo 345,  na površini od ukupno 30.454 m2. Reč je o velikoj investiciji a sama trgovina predstavlja trenutno najveći centar Lesnine ovakvog tipa u celoj regiji i od velikog je značaja za celu Primorsko – goransku županiju i njenu okolinu.

Obim radova
Ugovoreni su radovi izvođenja elektrotehničkih NN instalacija, instalacija EKM i EKI, siistema za dojavu požara, rasvete parkinga i radovi rekonstrukcije NN sklopnog bloka postojeće trafostanice.

Ključni pokazatelji
Ukupna površina objekta: 30.454 m2
Položeni kablovi: 74.000 m

Naglasci
U okviru ugovorenih radova ugovorena je i nadogradnja ranije otvorenog Mömaxa, pa je primopredaja praktično dva projekta bila veliki izazov.

Dovršetak
Decembar, 2021

Naručilac
Lesnina H d.o.o., Hrvatska

Projekat
LSG Building Solutions d.o.o. je izvodio radove na  projektu Lesnina XXXL i Mömax u Rijeci, Kukuljanovo 345,  na površini od ukupno 30.454 m2. Reč je o velikoj investiciji a sama trgovina predstavlja trenutno najveći centar Lesnine ovakvog tipa u celoj regiji i od velikog je značaja za celu Primorsko – goransku županiju i njenu okolinu.

Obim radova
Ugovoreni su radovi izvođenja elektrotehničkih NN instalacija, instalacija EKM i EKI, siistema za dojavu požara, rasvete parkinga i radovi rekonstrukcije NN sklopnog bloka postojeće trafostanice.

Ključni pokazatelji
Ukupna površina objekta: 30.454 m2
Položeni kablovi: 74.000 m

Naglasci
U okviru ugovorenih radova ugovorena je i nadogradnja ranije otvorenog Mömaxa, pa je primopredaja praktično dva projekta bila veliki izazov.

Dovršetak
Decembar, 2021

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023