×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

XXXL Lesnina Rijeka

XXXL Lesnina Rijeka

Naručitelj
Lesnina H d.o.o., Hrvatska

Projekt
LSG Building Solutions d.o.o. je izvodio radove na  projektu Lesnina XXXL i Mömax u Rijeci, Kukuljanovo 345,  na površini od 30.454 m2. Riječ je o velikoj investiciji , a sama trgovina predstavlja trenutno najveći centar Lesnine ovakvog tipa u cijeloj regiji te je od velikog značaja za cijelu Primorsko – goransku županiju i njenu okolicu.

Opseg radova
Ugovoreni su radovi izvođenja elektrotehničkih NN instalacija, instalacija EKM i EKI, sustava za dojavu požara, rasvjete parkinga i radovi rekonstrukcije NN sklopnog bloka postojeće trafostanice.

Ključni pokazatelji
Ukupna površina objekta: 30.454 m2
Položeni kabeli: 74.000 m

Naglasci
U sklopu ugovorenih radova, ugovorena je i dogradnja Mömaxa pa je veliki izazov bila primopredaja praktički dva projekta.

Dovršetak
Prosinac, 2021

Naručitelj
Lesnina H d.o.o., Hrvatska

Projekt
LSG Building Solutions d.o.o. je izvodio radove na  projektu Lesnina XXXL i Mömax u Rijeci, Kukuljanovo 345,  na površini od 30.454 m2. Riječ je o velikoj investiciji , a sama trgovina predstavlja trenutno najveći centar Lesnine ovakvog tipa u cijeloj regiji te je od velikog značaja za cijelu Primorsko – goransku županiju i njenu okolicu.

Opseg radova
Ugovoreni su radovi izvođenja elektrotehničkih NN instalacija, instalacija EKM i EKI, sustava za dojavu požara, rasvjete parkinga i radovi rekonstrukcije NN sklopnog bloka postojeće trafostanice.

Ključni pokazatelji
Ukupna površina objekta: 30.454 m2
Položeni kabeli: 74.000 m

Naglasci
U sklopu ugovorenih radova, ugovorena je i dogradnja Mömaxa pa je veliki izazov bila primopredaja praktički dva projekta.

Dovršetak
Prosinac, 2021

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023