×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Usluge

Za elektro instalacije i mašinska postrojenja postavljaju se sve viši zahtevi u pogledu udobnosti i ekonomičnosti. Da bi smo mogli ispuniti te zahteve i uprkos tome ostati unutar okvira isplativih za investicije, neizbežno je razmatranje sistema u celini.

Koordinacija, kao i problematika preklapanja između raznih radova, uzrokuju troškove, a često dovode i do kašnjenja u rokovima. Kao ponuđač celokupnih rešenja, mi za preklapanja između pojedinih radova preuzimamo odgovornost u pogledu izvođenja, kao i troškova. Tako više ništa ne stoji na putu završavanja u skladu sa budžetima i rokovima. Kao ponuđač celokupnih rešenja, nezavistan od proizvođača, na području tehničkog opremanja zgrada nudimo sledeći raspon usluga:

LSG GRUPA je kompetentan life cycle partner te stoga u mogućnosti ponuditi sve faze projekta po principu „ključ u ruke“:

Procese „design to budget“
Izrada analiza isplativosti
Razvoj projekata – nekretnine i sunčana energija
Finansiranje i analize projekata

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023