×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Potpisan je novi generalni ugovor RS

Nakon kupovine Ohridske banke AD (deo grupe Societe General Bank) od strane Sparkasse AD 2018. godine i nakon spajanja ove dve banke u Republici Severnoj Makedoniji 2021. godine, stvoren je novi veliki bankarski entitet Sparkasse AD Skoplje, koji spada u prvih 5 banaka u Republici Severnoj Makedoniji.

U maju 2021. godine LSG Building Solutions DOOEL i Sparkasse AD Skoplje potpisali su novi generalni ugovor za izvođenje građevinskih i instalaterskih radova za sve buduće potrebe nove banke na adaptaciji i renovisanju njihovih poslovnih objekata, postojećih i novih, na celom teritoriju Republike Severne Makedonije

Ova saradnja rezultirala je otvaranjem brojnih filijala širom Makedonije. Počev od grada Skoplja pa sve do Prilepa, Gostivara, Bitolja, Kičeva, Velesa.
U protekle dve godine LSG je zaključio 19 ugovora za renovisanje poslovnog prostora, sa prosečnim vremenom realizacije adaptacije i kompletne rekonstrukcije poslovnog prostora banke u roku od 5 kalendarskih nedelja.

Oko 3.000 m² je prilagođeno novom brendiranju investitora.

LSG je angažovan izvođenjem građevinskih radova, elektro i mašinskih instalacija.

Pošto su povratne informacije pozitivne, ova saradnja još uvek traje.

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.zagreb@lsg-group.eu Tel: +385 1 2225 900


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023