×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

KIKA Rijeka

KIKA Rijeka

Naručitelj
KIKA Namještaj d.o.o.

Projekt
Tvrtka LSG prati grupaciju KIKA od samih početaka, odnosno, od kada je stigla u Hrvatsku. LSG brine o održavanju svih poslovnica, te kao generalni izvođač izvršila je adaptaciju postojećeg objekta, bivšeg Merkura, u Rijeci.

Opseg radova
U našem opsegu radova bili su izvedba i izrada tehnike grijanja, klimatizacije i ventilacije, elektrotehnike kao i svih građevinsko obrtničkih radova.

Ključni pokazatelji
Površina: 4.000 m2
Elektro radovi na priključenju: 450 kW
Kapacitet ventilacije: 45.000 m3/h
Kapacitet hlađenja: 400 kW

Naglasci
Adaptacije zahtjevaju poseban angažman u svakom trenutku. Tek u samom tijeku rada se otkriju brojni nedostaci postojećih instalacija. Izazov za LSG svakako je i to da smo preuzeli građevinsko onrtničke radove, koje vrlo rijetko i to u manjem obujmu izvodimo. Objekt je završen na zadovoljstvo svih sudionika u ovom projektu.

Homepage KIKA

Naručitelj
KIKA Namještaj d.o.o.

Projekt
Tvrtka LSG prati grupaciju KIKA od samih početaka, odnosno, od kada je stigla u Hrvatsku. LSG brine o održavanju svih poslovnica, te kao generalni izvođač izvršila je adaptaciju postojećeg objekta, bivšeg Merkura, u Rijeci.

Opseg radova
U našem opsegu radova bili su izvedba i izrada tehnike grijanja, klimatizacije i ventilacije, elektrotehnike kao i svih građevinsko obrtničkih radova.

Ključni pokazatelji
Površina: 4.000 m2
Elektro radovi na priključenju: 450 kW
Kapacitet ventilacije: 45.000 m3/h
Kapacitet hlađenja: 400 kW

Naglasci
Adaptacije zahtjevaju poseban angažman u svakom trenutku. Tek u samom tijeku rada se otkriju brojni nedostaci postojećih instalacija. Izazov za LSG svakako je i to da smo preuzeli građevinsko onrtničke radove, koje vrlo rijetko i to u manjem obujmu izvodimo. Objekt je završen na zadovoljstvo svih sudionika u ovom projektu.

Homepage KIKA

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023