×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

WHA Erdbergstraße 17

WHA Erdbergstraße 17

Naručitelj
Strabag AG

Projekt
Stambeni kompleks u Erdbergstraße 17 sastoji se od tri građevinske cjeline s dva donja kata iznad svih stubišta, prizemljem i sedam gornjih katova, uključujući i krovni kat. Ukupno su na raspolaganju 73 suvremeno izvedena privatna stana, s puno svjetla i lođom. Tu je i građevinska poveznica, od stubišta 1, sa susjednim restauriranim i izgrađenim Schubertovim tornjem u kojemu je godine 1816. praizvedena kantata Prometej.

Opseg usluga
Bili smo angažirani kao pouzdani partner za izradu postrojenja za grijanje, instalaciju sanitarnih uređaja, izradu odvoda za požarni dim i ispust za CO iz garaže, uključujući i kompletnu predaju dokumentacije službenim tijelima  i preuzimanja, kao i obradu i izvedbu svih mogućih želja kupaca u pogledu grijanja, hlađenja, ventilacije i sanitarija.

Ključne brojke
Ukupna površina (tri građ. cjeline):                  964 m²
Broj stanova:                                                73
Datum dovršenja:                                         travanj 2012

Bitne karakteristike
Građevinska poveznica od stubišta 1 do čuvenog Schubertovog tornja. Obrada i izvedba, na njihovo zadovoljstvo, svih želja kupaca u vezi sa instalacijom grijanja, hlađenja, ventilacije i sanitarija.

 

Naručitelj
Strabag AG

Projekt
Stambeni kompleks u Erdbergstraße 17 sastoji se od tri građevinske cjeline s dva donja kata iznad svih stubišta, prizemljem i sedam gornjih katova, uključujući i krovni kat. Ukupno su na raspolaganju 73 suvremeno izvedena privatna stana, s puno svjetla i lođom. Tu je i građevinska poveznica, od stubišta 1, sa susjednim restauriranim i izgrađenim Schubertovim tornjem u kojemu je godine 1816. praizvedena kantata Prometej.

Opseg usluga
Bili smo angažirani kao pouzdani partner za izradu postrojenja za grijanje, instalaciju sanitarnih uređaja, izradu odvoda za požarni dim i ispust za CO iz garaže, uključujući i kompletnu predaju dokumentacije službenim tijelima  i preuzimanja, kao i obradu i izvedbu svih mogućih želja kupaca u pogledu grijanja, hlađenja, ventilacije i sanitarija.

Ključne brojke
Ukupna površina (tri građ. cjeline):                  964 m²
Broj stanova:                                                73
Datum dovršenja:                                         travanj 2012

Bitne karakteristike
Građevinska poveznica od stubišta 1 do čuvenog Schubertovog tornja. Obrada i izvedba, na njihovo zadovoljstvo, svih želja kupaca u vezi sa instalacijom grijanja, hlađenja, ventilacije i sanitarija.

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023