×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

FIBAG

FIBAG

Client
HANS HÖLLWART – Forschungszentrum für integrales Bauwesen AG (FIBAG)

Proiect
Sistem fotovoltaic acoperiș în Austria

Obiectul serviciilor
Inginerie
Achiziție
Construcții

Aspecte-cheie
Capacitate instalată: 1,1 MWp
Data finalizării: 2014

Client
HANS HÖLLWART – Forschungszentrum für integrales Bauwesen AG (FIBAG)

Proiect
Sistem fotovoltaic acoperiș în Austria

Obiectul serviciilor
Inginerie
Achiziție
Construcții

Aspecte-cheie
Capacitate instalată: 1,1 MWp
Data finalizării: 2014

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023