×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Buddhistisches Zentrum

Buddhistisches Zentrum

Naručilac
Fo Guang Shan International Buddhist Progressive Society

Projekat
Bio je izgrađen potpuno novi budistički centar

Obim usluga
Bili smo angažovani kao partner za izradu sistema grejanja, ventilacije, klimatizacije i sanitarnih uređaja.

Ključne brojke
Ukupna površina:                    1.200 m²
Ukupni kapacitet ventilacije:     4.500 m³/h
Grejni kapacitet:                      200 kW
Datum završetka:                    jun 2010

Bitne karakteristike
Fo Guang Shan je globalna organizacija. Proteklih decenija postavljeni su hramovi i organizacije u 173 zemlje na pet kontinenata, kojima upravlja 1.300 redovnika i opatica. Red Fo Guang Shan potiče obrazovanje i društvene službe. Taj red podržava održavanje i osnivanje javnih sveučilišta, budističkih fakulteta, biblioteka, izdavačkih kuća, kancelarija za prevode, budističkih umetničkih galerija, čajana i mobilnih medicinskih klinika širom sveta.

 

Naručilac
Fo Guang Shan International Buddhist Progressive Society

Projekat
Bio je izgrađen potpuno novi budistički centar

Obim usluga
Bili smo angažovani kao partner za izradu sistema grejanja, ventilacije, klimatizacije i sanitarnih uređaja.

Ključne brojke
Ukupna površina:                    1.200 m²
Ukupni kapacitet ventilacije:     4.500 m³/h
Grejni kapacitet:                      200 kW
Datum završetka:                    jun 2010

Bitne karakteristike
Fo Guang Shan je globalna organizacija. Proteklih decenija postavljeni su hramovi i organizacije u 173 zemlje na pet kontinenata, kojima upravlja 1.300 redovnika i opatica. Red Fo Guang Shan potiče obrazovanje i društvene službe. Taj red podržava održavanje i osnivanje javnih sveučilišta, budističkih fakulteta, biblioteka, izdavačkih kuća, kancelarija za prevode, budističkih umetničkih galerija, čajana i mobilnih medicinskih klinika širom sveta.

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023