×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Buddhistisches Zentrum

Buddhistisches Zentrum

 

Naručilac

Fo Guang Shan International Buddhist Progressive Society

 

 

Projekat

Bio je izgrađen potpuno novi budistički centar

 

Obim usluga

Bili smo angažovani kao partner za izradu sistema grejanja, ventilacije, klimatizacije i sanitarnih uređaja.

 

Ključne brojke

Ukupna površina:                    1.200 m²

Ukupni kapacitet ventilacije:     4.500 m³/h

Grejni kapacitet:                      200 kW

Datum završetka:                    jun 2010

 

Bitne karakteristike

Fo Guang Shan je globalna organizacija. Proteklih decenija postavljeni su hramovi i organizacije u 173 zemlje na pet kontinenata, kojima upravlja 1.300 redovnika i opatica. Red Fo Guang Shan potiče obrazovanje i društvene službe. Taj red podržava održavanje i osnivanje javnih sveučilišta, budističkih fakulteta, biblioteka, izdavačkih kuća, kancelarija za prevode, budističkih umetničkih galerija, čajana i mobilnih medicinskih klinika širom sveta.

 

 

Naručilac

Fo Guang Shan International Buddhist Progressive Society

 

 

Projekat

Bio je izgrađen potpuno novi budistički centar

 

Obim usluga

Bili smo angažovani kao partner za izradu sistema grejanja, ventilacije, klimatizacije i sanitarnih uređaja.

 

Ključne brojke

Ukupna površina:                    1.200 m²

Ukupni kapacitet ventilacije:     4.500 m³/h

Grejni kapacitet:                      200 kW

Datum završetka:                    jun 2010

 

Bitne karakteristike

Fo Guang Shan je globalna organizacija. Proteklih decenija postavljeni su hramovi i organizacije u 173 zemlje na pet kontinenata, kojima upravlja 1.300 redovnika i opatica. Red Fo Guang Shan potiče obrazovanje i društvene službe. Taj red podržava održavanje i osnivanje javnih sveučilišta, budističkih fakulteta, biblioteka, izdavačkih kuća, kancelarija za prevode, budističkih umetničkih galerija, čajana i mobilnih medicinskih klinika širom sveta.

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023