×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Budistički centar

Budistički centar

Naručitelj
Fo Guang Shan International Buddhist Progressive Society

Projekt
Bio je izgrađen potpuno novi budistički centar

Opseg usluga
Bili smo angažirani kao partner za izradu sustava grijanja, ventilacije i klimatizacije, te sanitarnih uređaja.

Ključne brojke
Ukupna površina:                     1.200 m²
Ukupni kapacitet ventilacije:      4.500 m³/h
Grijaći kapacitet:                      200 kW
Datum dovršenja:                    lipanj 2011.

Bitne karakteristike
Fo Guang Shan je globalna organizacija. Proteklih desetljeća  uspostavljeni su hramovi i organizacije u 173 zemlje na pet kontinenata, kojima upravlja 1.300 redovnika i opatica. Red Fo Guang Shan potiče obrazovanje i društvene službe. Taj red podržava održavanje i osnivanje javnih sveučilišta, budističkih fakulteta, knjižnica, izdavačkih kuća, prevoditeljskih ureda, budističkih umjetničkih galerija, čajana i mobilnih medicinskih klinika širom svijeta.

 

Naručitelj
Fo Guang Shan International Buddhist Progressive Society

Projekt
Bio je izgrađen potpuno novi budistički centar

Opseg usluga
Bili smo angažirani kao partner za izradu sustava grijanja, ventilacije i klimatizacije, te sanitarnih uređaja.

Ključne brojke
Ukupna površina:                     1.200 m²
Ukupni kapacitet ventilacije:      4.500 m³/h
Grijaći kapacitet:                      200 kW
Datum dovršenja:                    lipanj 2011.

Bitne karakteristike
Fo Guang Shan je globalna organizacija. Proteklih desetljeća  uspostavljeni su hramovi i organizacije u 173 zemlje na pet kontinenata, kojima upravlja 1.300 redovnika i opatica. Red Fo Guang Shan potiče obrazovanje i društvene službe. Taj red podržava održavanje i osnivanje javnih sveučilišta, budističkih fakulteta, knjižnica, izdavačkih kuća, prevoditeljskih ureda, budističkih umjetničkih galerija, čajana i mobilnih medicinskih klinika širom svijeta.

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023