×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Budistički centar

Budistički centar

 

Naručitelj

Fo Guang Shan International Buddhist Progressive Society

 

 

Projekt

Bio je izgrađen potpuno novi budistički centar

 

Opseg usluga

Bili smo angažirani kao partner za izradu sustava grijanja, ventilacije i klimatizacije, te sanitarnih uređaja.

 

Ključne brojke

Ukupna površina:                     1.200 m²

Ukupni kapacitet ventilacije:      4.500 m³/h

Grijaći kapacitet:                      200 kW

Datum dovršenja:                    lipanj 2011.

 

Bitne karakteristike

Fo Guang Shan je globalna organizacija. Proteklih desetljeća  uspostavljeni su hramovi i organizacije u 173 zemlje na pet kontinenata, kojima upravlja 1.300 redovnika i opatica. Red Fo Guang Shan potiče obrazovanje i društvene službe. Taj red podržava održavanje i osnivanje javnih sveučilišta, budističkih fakulteta, knjižnica, izdavačkih kuća, prevoditeljskih ureda, budističkih umjetničkih galerija, čajana i mobilnih medicinskih klinika širom svijeta.

 

 

Naručitelj

Fo Guang Shan International Buddhist Progressive Society

 

 

Projekt

Bio je izgrađen potpuno novi budistički centar

 

Opseg usluga

Bili smo angažirani kao partner za izradu sustava grijanja, ventilacije i klimatizacije, te sanitarnih uređaja.

 

Ključne brojke

Ukupna površina:                     1.200 m²

Ukupni kapacitet ventilacije:      4.500 m³/h

Grijaći kapacitet:                      200 kW

Datum dovršenja:                    lipanj 2011.

 

Bitne karakteristike

Fo Guang Shan je globalna organizacija. Proteklih desetljeća  uspostavljeni su hramovi i organizacije u 173 zemlje na pet kontinenata, kojima upravlja 1.300 redovnika i opatica. Red Fo Guang Shan potiče obrazovanje i društvene službe. Taj red podržava održavanje i osnivanje javnih sveučilišta, budističkih fakulteta, knjižnica, izdavačkih kuća, prevoditeljskih ureda, budističkih umjetničkih galerija, čajana i mobilnih medicinskih klinika širom svijeta.

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023