×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Bürogebäude Wiener Städtische

Bürogebäude Wiener Städtische

Naručilac
Wiener Städtische Versicherung AG

Projekat
Zgrada Wiener Städtischen Versicherung s površinom od 8.000 kvadratnih metara će prema nacrtima kancelarija Kneidinger proći generalnu obnovu  i dobiti novu fasadu.

Obim usluga
Celokupneinstalacije jake struje
Celokupneinstalacije slabe struje
IT – mreža
Sigurnosna tehnika
Sistem za dojavu požara
Strukturno kabliranje
Rasvetanije uključena
Nacrti za  izvođenje i dokumentaciju
MSR od strane sestrinske kompanije GTS AutomationGmbH

Ključni indokatori
Vremeizvođenja:Kraj 2013. – sredina 2015.

Naglasci
Prvobitni izgled sastojao se od horizontalnih staklenih traka i perivih betonskih fasadnih panela. Nova fasada se sastoji od poda do plafona, horizontalno strukturirane staklene površine unutar pravilno raspoređene mreže kolona . EG zona dodatno je naglašena vertikalnim staklenim elementima.
U garaži će nakon obnove biti dostupno 41 parkirng mesto i 10 odlagališnih mesta za bicikle. Time će broj parkirnih mesta da se udvostruči.

Naručilac
Wiener Städtische Versicherung AG

Projekat
Zgrada Wiener Städtischen Versicherung s površinom od 8.000 kvadratnih metara će prema nacrtima kancelarija Kneidinger proći generalnu obnovu  i dobiti novu fasadu.

Obim usluga
Celokupneinstalacije jake struje
Celokupneinstalacije slabe struje
IT – mreža
Sigurnosna tehnika
Sistem za dojavu požara
Strukturno kabliranje
Rasvetanije uključena
Nacrti za  izvođenje i dokumentaciju
MSR od strane sestrinske kompanije GTS AutomationGmbH

Ključni indokatori
Vremeizvođenja:Kraj 2013. – sredina 2015.

Naglasci
Prvobitni izgled sastojao se od horizontalnih staklenih traka i perivih betonskih fasadnih panela. Nova fasada se sastoji od poda do plafona, horizontalno strukturirane staklene površine unutar pravilno raspoređene mreže kolona . EG zona dodatno je naglašena vertikalnim staklenim elementima.
U garaži će nakon obnove biti dostupno 41 parkirng mesto i 10 odlagališnih mesta za bicikle. Time će broj parkirnih mesta da se udvostruči.

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023