×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

City Colosseum

City Colosseum

Naručilac
Coloseum Gradski Centar Brod d.o.o., Slavonski Brod, Hrvatska

Projekat
City Colosseum je u Slavonskom Brodu otvorio vrata svojim kupcima i time stavio svoj pečat  na ovaj deo Slavonije pa i šire.

Obim radova
Firma LSG je bila angažovana za projektovanje i izgradnju celokupne tehničke opremljenosti zgrade i time je preuzela  važnu ulogu u ovom projektu.

Ključni pokazatelj
Ukupna površina:                                                       45.000m2
Količina toplinski obrađenog vazduha:            352.000m3/h
Kapacitet toplovodne kotlarnice:                           2.700 kW/h
Potrošnja plina:                                                             290 m3/h
Elektro radovi na priključenju:                                         5MW
Kapacitet rashladnog agregata:                                   650W/h
Kapacitet evaporativnog rashladnog tornja:      2.000 kW/h
Završetak:                                                                  April, 2013.

Naglasci
Potrebno je naglasiti da se na ovom projektu sistem za hlađenje odvija preko evaporativnog rashladnog tornja i toplinskih pumpi smeštenih u prostorima pojedinačnih lokala a grejanje se odvija klasičnim načinom pomoću kotlova.

 

Naručilac
Coloseum Gradski Centar Brod d.o.o., Slavonski Brod, Hrvatska

Projekat
City Colosseum je u Slavonskom Brodu otvorio vrata svojim kupcima i time stavio svoj pečat  na ovaj deo Slavonije pa i šire.

Obim radova
Firma LSG je bila angažovana za projektovanje i izgradnju celokupne tehničke opremljenosti zgrade i time je preuzela  važnu ulogu u ovom projektu.

Ključni pokazatelj
Ukupna površina:                                                       45.000m2
Količina toplinski obrađenog vazduha:            352.000m3/h
Kapacitet toplovodne kotlarnice:                           2.700 kW/h
Potrošnja plina:                                                             290 m3/h
Elektro radovi na priključenju:                                         5MW
Kapacitet rashladnog agregata:                                   650W/h
Kapacitet evaporativnog rashladnog tornja:      2.000 kW/h
Završetak:                                                                  April, 2013.

Naglasci
Potrebno je naglasiti da se na ovom projektu sistem za hlađenje odvija preko evaporativnog rashladnog tornja i toplinskih pumpi smeštenih u prostorima pojedinačnih lokala a grejanje se odvija klasičnim načinom pomoću kotlova.

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023