×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

City Colosseum

City Colosseum

Naručitelj
Coloseum Gradski Centar Brod d.o.o., Slavonski Brod, Hrvatska

Projekt
City Colosseum je u Slavonskom Brodu otvorio vrata svojim kupcima i time stavio svoj pečat  na ovaj dio Slavonije pa i šire.

Opseg radova
Tvrtka LSG bila je angažirana za projektiranje i izgradnju cjelokupne tehničke opremljenosti zgrade te je preuzela  važnu ulogu u ovom projektu.

Ključni pokazatelji
Ukupna površina:                                               45.000m2
Količina toplinski obrađenog zraka:                  352.000m3/h
Kapacitet toplovodne kotlovnice:                      2.700   kW/h
Utrošak zemnog plina:                                        290 m3/h
Elektro radovi na priključenju:                                     5MW
Kapacitet rashladnog agregata:                             650  W/h
Kapacitet evaporativnog rashladnog tornja:         2.000 kW/h
Dovršetak:                                                   Travanj, 2013.

Naglasci
Potrebno je naglasiti da se na ovom projektu sustav za hlađenje odvija preko evaporativnog rashladnog tornja i toplinskih pumpi smještenih u prostorima pojedinačnih lokala a grijanje se odvija klasičnim načinom pomoću kotlova.

Naručitelj
Coloseum Gradski Centar Brod d.o.o., Slavonski Brod, Hrvatska

Projekt
City Colosseum je u Slavonskom Brodu otvorio vrata svojim kupcima i time stavio svoj pečat  na ovaj dio Slavonije pa i šire.

Opseg radova
Tvrtka LSG bila je angažirana za projektiranje i izgradnju cjelokupne tehničke opremljenosti zgrade te je preuzela  važnu ulogu u ovom projektu.

Ključni pokazatelji
Ukupna površina:                                               45.000m2
Količina toplinski obrađenog zraka:                  352.000m3/h
Kapacitet toplovodne kotlovnice:                      2.700   kW/h
Utrošak zemnog plina:                                        290 m3/h
Elektro radovi na priključenju:                                     5MW
Kapacitet rashladnog agregata:                             650  W/h
Kapacitet evaporativnog rashladnog tornja:         2.000 kW/h
Dovršetak:                                                   Travanj, 2013.

Naglasci
Potrebno je naglasiti da se na ovom projektu sustav za hlađenje odvija preko evaporativnog rashladnog tornja i toplinskih pumpi smještenih u prostorima pojedinačnih lokala a grijanje se odvija klasičnim načinom pomoću kotlova.

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023