×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Domgasse 9

Domgasse 9

Naručilac
Hazet Bauunternehmung GmbH

Projekat
Domgasse br 9 nalazi se na središnjoj lokaciji u centru Beča, a ima 5 ekskluzivnih i vrhunskih modernih stanova. Postojeće potkrovlje pregrađeno je u dva sprata i gotovo svaki stan na najvišem spratu sada ima krovnu terasu.

Obim usluga
Bili smo angažovani kao partner za izradu postrojenja za grejanje, klimatizaciju, ventilaciju i sanitarne uređaje

Ključne brojke
Ukupna površina:                        650 m²
Datum završetka:                        april 2008

Bitne karakteristike
Zgrada na uglu Domgasse 9/ Grünangergasse 2/ Schulerstrasse 14 bila je izgrađena godine 1899. Ima posebno markantnu i bogato stilizovanu fasadu  i dva ugaona tornja zajedno sa ukrasnim ispupčenim prozorima.

Fasada nosi ploču  na kojoj se navodi  korišćenje zgrade kao sveučilišne pravne škole od 1389. do 1765.  godine , a spominje se i lokacija dve kapelice posvećene Svetom Ivi.

Naručilac
Hazet Bauunternehmung GmbH

Projekat
Domgasse br 9 nalazi se na središnjoj lokaciji u centru Beča, a ima 5 ekskluzivnih i vrhunskih modernih stanova. Postojeće potkrovlje pregrađeno je u dva sprata i gotovo svaki stan na najvišem spratu sada ima krovnu terasu.

Obim usluga
Bili smo angažovani kao partner za izradu postrojenja za grejanje, klimatizaciju, ventilaciju i sanitarne uređaje

Ključne brojke
Ukupna površina:                        650 m²
Datum završetka:                        april 2008

Bitne karakteristike
Zgrada na uglu Domgasse 9/ Grünangergasse 2/ Schulerstrasse 14 bila je izgrađena godine 1899. Ima posebno markantnu i bogato stilizovanu fasadu  i dva ugaona tornja zajedno sa ukrasnim ispupčenim prozorima.

Fasada nosi ploču  na kojoj se navodi  korišćenje zgrade kao sveučilišne pravne škole od 1389. do 1765.  godine , a spominje se i lokacija dve kapelice posvećene Svetom Ivi.

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023