×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Domgasse 9

Domgasse 9

Naručitelj
Hazet Bauunternehmung GmbH

Projekt
Domgasse br 9 nalazi se na središnjoj lokaciji u centru Beča, a ima 5 ekskluzivnih i vrhunskih modernih stanova. Postojeće potkrovlje pregrađeno je u dva kata i gotovo svaki stan na najvišem katu sada ima krovnu terasu.

Opseg usluga
Bili smo angažirani kao partner za izradu postrojenja za grijanje, klimatizaciju, ventilaciju i sanitarne uređaje

Ključne brojke
Ukupna površina:                 650 m²
Datum dovršenja:                 travanj 2008

Bitne karakteristike
Zgrada na uglu Domgasse 9/ Grünangergasse 2/ Schulerstrasse 14 bila je izgrađena godine 1899. Ima posebno markantnu i bogato stiliziranu fasadu  i dva kutna tornja zajedno s ukrasnim ispupčenim prozorima.

Fasada nosi ploču  na kojoj se navodi  korištenje zgrade kao sveučilišne pravne škole od 1389 . do 1765.  godine , a spominje se i lokacija dvije kapelice posvećene Svetom Ivi.

 

Naručitelj
Hazet Bauunternehmung GmbH

Projekt
Domgasse br 9 nalazi se na središnjoj lokaciji u centru Beča, a ima 5 ekskluzivnih i vrhunskih modernih stanova. Postojeće potkrovlje pregrađeno je u dva kata i gotovo svaki stan na najvišem katu sada ima krovnu terasu.

Opseg usluga
Bili smo angažirani kao partner za izradu postrojenja za grijanje, klimatizaciju, ventilaciju i sanitarne uređaje

Ključne brojke
Ukupna površina:                 650 m²
Datum dovršenja:                 travanj 2008

Bitne karakteristike
Zgrada na uglu Domgasse 9/ Grünangergasse 2/ Schulerstrasse 14 bila je izgrađena godine 1899. Ima posebno markantnu i bogato stiliziranu fasadu  i dva kutna tornja zajedno s ukrasnim ispupčenim prozorima.

Fasada nosi ploču  na kojoj se navodi  korištenje zgrade kao sveučilišne pravne škole od 1389 . do 1765.  godine , a spominje se i lokacija dvije kapelice posvećene Svetom Ivi.

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023