×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

FCC SKY TOWER + OFFICE

FCC SKY TOWER + OFFICE

Naručilac
Raiffeisen Evolution Austria

Projekat
Projekat, koji je realizovan u najdinamičniju nekretninu u Rumuniji, sastoji se od 2 zgrade biroa: – FCC Sky Tower – najviša zgrada u Rumuniji (137 m visine, 38 spratova, cca 75.000 m2) – FCC biroi – zgrada na 7 spratova (25.000 m2)

Obim usluga
Ugovoreni smo od strane STRABAG-a, jedne od najvećih evropskih konstruktorskih firmi – kao glavni izvođač za instalaterske radove. Projekat uključuje projektovanje, izvođenje i puštanje u pogon sledećih postrojenja: električnih sistema i slabe struje, ventilacije, grejanja, hlađenja, zaštite od požara, higijene i BMS.

Ključne brojke
Ukupna površina (obje zgrade) – ca. 100.000 m2
Priključna snaga: 12 MW
Kapacitet hlađenja: 5 MW
Kapacitet grejanja: 4 MW
Sabirnice: 1.5 km
Prskalice: 10.000 kom
Električni kablovi: 600 km
Generator: 2.000 kVA
UPS: 1.600 kVA
Rashladne grede: 1.350 kom
Dovršetak: Decembar, 2013

Bitne karakteristike
Upravo zbog sposobnosti da se dobro nosimo sa izazovima, STRABAG je ovaj ugovor dodelio LSG.

Naručilac
Raiffeisen Evolution Austria

Projekat
Projekat, koji je realizovan u najdinamičniju nekretninu u Rumuniji, sastoji se od 2 zgrade biroa: – FCC Sky Tower – najviša zgrada u Rumuniji (137 m visine, 38 spratova, cca 75.000 m2) – FCC biroi – zgrada na 7 spratova (25.000 m2)

Obim usluga
Ugovoreni smo od strane STRABAG-a, jedne od najvećih evropskih konstruktorskih firmi – kao glavni izvođač za instalaterske radove. Projekat uključuje projektovanje, izvođenje i puštanje u pogon sledećih postrojenja: električnih sistema i slabe struje, ventilacije, grejanja, hlađenja, zaštite od požara, higijene i BMS.

Ključne brojke
Ukupna površina (obje zgrade) – ca. 100.000 m2
Priključna snaga: 12 MW
Kapacitet hlađenja: 5 MW
Kapacitet grejanja: 4 MW
Sabirnice: 1.5 km
Prskalice: 10.000 kom
Električni kablovi: 600 km
Generator: 2.000 kVA
UPS: 1.600 kVA
Rashladne grede: 1.350 kom
Dovršetak: Decembar, 2013

Bitne karakteristike
Upravo zbog sposobnosti da se dobro nosimo sa izazovima, STRABAG je ovaj ugovor dodelio LSG.

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023