×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

FCC SKY TOWER + OFFICE

FCC SKY TOWER + OFFICE

Klijent
Raiffeisen Evolution Austria

Projekt
Projekt, koji je realiziran u najdinamičniju nekretninu u Rumunjskoj, sastoji se od 2 uredske zgrade: – FCC Sky Tower – najviša zgrada u Rumunjskoj (137 m visine, 38 katova, cca 75.000 m2) – FCC ured – zgrada na 7 katova (25.000 m2)

Opseg usluga
Ugovoreni smo od strane STRABAG-a, jedne od najvećih europskih konstruktorskih firmi – kao glavni izvođač za instalaterske radove. Projekt uključuje projektiranje, izvođenje i puštanje u pogon sljedećih postrojenja: električnih sustava i slabe struje, ventilacije, grijanja, hlađenja, zaštite od požara, higijene i BMS.

Ključne brojke
Ukupna površina (obje zgrade) – ca. 100.000 m2
Priključna snaga: 12 MW
Kapacitet hlađenja: 5 MW
Kapacitet grijanja: 4 MW
Sabirnice: 1.5 km
Prskalice: 10.000 kom
Električni kablovi: 600 km
Generator: 2.000 kVA
UPS: 1.600 kVA
Rashladne grede: 1.350 kom
Dovršetak: Prosinac, 2013

Bitne karakteristike
Upravo zbog sposobnosti da se dobro nosimo s izazovima, STRABAG je ovaj ugovor dodijelio LSG

Klijent
Raiffeisen Evolution Austria

Projekt
Projekt, koji je realiziran u najdinamičniju nekretninu u Rumunjskoj, sastoji se od 2 uredske zgrade: – FCC Sky Tower – najviša zgrada u Rumunjskoj (137 m visine, 38 katova, cca 75.000 m2) – FCC ured – zgrada na 7 katova (25.000 m2)

Opseg usluga
Ugovoreni smo od strane STRABAG-a, jedne od najvećih europskih konstruktorskih firmi – kao glavni izvođač za instalaterske radove. Projekt uključuje projektiranje, izvođenje i puštanje u pogon sljedećih postrojenja: električnih sustava i slabe struje, ventilacije, grijanja, hlađenja, zaštite od požara, higijene i BMS.

Ključne brojke
Ukupna površina (obje zgrade) – ca. 100.000 m2
Priključna snaga: 12 MW
Kapacitet hlađenja: 5 MW
Kapacitet grijanja: 4 MW
Sabirnice: 1.5 km
Prskalice: 10.000 kom
Električni kablovi: 600 km
Generator: 2.000 kVA
UPS: 1.600 kVA
Rashladne grede: 1.350 kom
Dovršetak: Prosinac, 2013

Bitne karakteristike
Upravo zbog sposobnosti da se dobro nosimo s izazovima, STRABAG je ovaj ugovor dodijelio LSG

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023