×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Ministarstvo Finansija RM

Ministarstvo Finansija RM

Naručilac
Ministarstvo finansija RM

Projekat
Kvalitet i pouzdanost LSG Group još jednom je bila prepoznata na međunarodnom konkursu te je rezultirala ugovaranjem radova na zgradi Ministarstva finansija u Skopju.Grupacija LSG Building Solutions DOOEL Skopje u saradnji s LSG Building Solutions doo Zagreb i LSG Group Beč te uz podršku lokalnih partnera bila je angažovana kao glavni izvođač radova naobjektu Ministarstva Finansija RM.Vrednost ugovorenih radova je bila cca13m € neto.

Obim  radova
LSG Group je angažovan kao glavni izvođač za sve vrste građevinskih radova te izvođenje svih mašinskih i elektro instalacija u zgradi.

Ključni pokazatelji
Površina:                                                            14000 m2
Položeni kabeli:                                                     300 km
Vatrodojavljivači:                                                400 kom
Elektro radovi na priključenju:                              1,25MW
Kapacitet ventilacije:                                         50000m3
Kapacitet hlađenja/grejanja:                                1,3MW

Naglasak
Kod ovog projekta izazov u pogledu logistike je bila lokacija same zgrade koja se nalazi u strogom centru Skoplja te ventilirajuća barokna fasada koja spada u grupu visoko energetski efikasnih fasada.Uz tu činjenicu ugrađen je i jedan od najmodernijih BMS sistema upravljanja zgradom pa ovaj objekat možemo sa ponosom svrstati u grupu visoko energetsko efikasnih “ zelenih građevina „.

Završetak
08/2014.

Naručilac
Ministarstvo finansija RM

Projekat
Kvalitet i pouzdanost LSG Group još jednom je bila prepoznata na međunarodnom konkursu te je rezultirala ugovaranjem radova na zgradi Ministarstva finansija u Skopju.Grupacija LSG Building Solutions DOOEL Skopje u saradnji s LSG Building Solutions doo Zagreb i LSG Group Beč te uz podršku lokalnih partnera bila je angažovana kao glavni izvođač radova naobjektu Ministarstva Finansija RM.Vrednost ugovorenih radova je bila cca13m € neto.

Obim  radova
LSG Group je angažovan kao glavni izvođač za sve vrste građevinskih radova te izvođenje svih mašinskih i elektro instalacija u zgradi.

Ključni pokazatelji
Površina:                                                            14000 m2
Položeni kabeli:                                                     300 km
Vatrodojavljivači:                                                400 kom
Elektro radovi na priključenju:                              1,25MW
Kapacitet ventilacije:                                         50000m3
Kapacitet hlađenja/grejanja:                                1,3MW

Naglasak
Kod ovog projekta izazov u pogledu logistike je bila lokacija same zgrade koja se nalazi u strogom centru Skoplja te ventilirajuća barokna fasada koja spada u grupu visoko energetski efikasnih fasada.Uz tu činjenicu ugrađen je i jedan od najmodernijih BMS sistema upravljanja zgradom pa ovaj objekat možemo sa ponosom svrstati u grupu visoko energetsko efikasnih “ zelenih građevina „.

Završetak
08/2014.

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023