×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Ministrstvo Financija Makedonije

Ministrstvo Financija Makedonije

Naručitelj
Ministarstvo financija RM

Projekt
Kvaliteta i pouzdanost  LSG Group još jednom je bila prepoznata na međunarodnom natječaju te je rezultirala ugovaranjem radova na zgradi Ministarstva financija u Skopju. Grupacija LSG Building Solutions DOOEL Skopje u suradnji s LSG Building Solutions d.o.o. Zagreb i LSG Group Beč te uz potporu lokalnih partnera  bila je angažirana kao glavni izvođač radova na objektu Ministarstva Financija RM. Vrijednost ugovorenih radova je bila cca13m€ neto.

Opseg radova
LSG Group je angažiran kao glavni izvođač za sve vrste građevinskih radova te izvođenje svih strojarskih i elektro instalacija u zgradi.

Ključni pokazatelji
Površina:                                                       14000 m2
Položeni kabeli:                                                300 km
Vatrodojavljivači:                                           400 kom
Elektro radovi na priključenju:                      1,25MW
Kapacitet ventilacije:                                    50000m3
Kapacitet hlađenja/grijanje:                            1,3MW

Naglasci
Kod ovog projekta izazov u pogledu logistike je bila  lokacija same zgrade koja se nalazi u strogom centru Skopja te ventilirajuća barokna fasada koja spada u grupu visoko energetski učinkovitih fasada. Uz tu činjenicu ugrađen je i jedan od najmodernijih BMS sustava upravljanja zgradom pa ovaj objekt možemo s ponosom svrstati u grupu  visoko energetsko učinkovitih „zelenih građevina”.

Dovršenje
08/2014.

Naručitelj
Ministarstvo financija RM

Projekt
Kvaliteta i pouzdanost  LSG Group još jednom je bila prepoznata na međunarodnom natječaju te je rezultirala ugovaranjem radova na zgradi Ministarstva financija u Skopju. Grupacija LSG Building Solutions DOOEL Skopje u suradnji s LSG Building Solutions d.o.o. Zagreb i LSG Group Beč te uz potporu lokalnih partnera  bila je angažirana kao glavni izvođač radova na objektu Ministarstva Financija RM. Vrijednost ugovorenih radova je bila cca13m€ neto.

Opseg radova
LSG Group je angažiran kao glavni izvođač za sve vrste građevinskih radova te izvođenje svih strojarskih i elektro instalacija u zgradi.

Ključni pokazatelji
Površina:                                                       14000 m2
Položeni kabeli:                                                300 km
Vatrodojavljivači:                                           400 kom
Elektro radovi na priključenju:                      1,25MW
Kapacitet ventilacije:                                    50000m3
Kapacitet hlađenja/grijanje:                            1,3MW

Naglasci
Kod ovog projekta izazov u pogledu logistike je bila  lokacija same zgrade koja se nalazi u strogom centru Skopja te ventilirajuća barokna fasada koja spada u grupu visoko energetski učinkovitih fasada. Uz tu činjenicu ugrađen je i jedan od najmodernijih BMS sustava upravljanja zgradom pa ovaj objekt možemo s ponosom svrstati u grupu  visoko energetsko učinkovitih „zelenih građevina”.

Dovršenje
08/2014.

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023