×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Park Living

Park Living

Naručilac
Park Living Fasangarten GmbH & Co KG

Projekat
Stambena zgrada sastoji se od 22 stana veličine od 58   do 150 m²  sa balkonima, krovnim terasama i baštama. Moto ovog jedinstvenog projekta je „živi umesto stanuj”. Projekat „Park Living” takođe se može nazvati jedinstvenim jer se spaja starogradnja sa modernom gradnjom.

Obim radova
Mi smo kao izvođači bili odgovorni za instalacije grejanja,klime,ventilacije,vodovoda i kanalizaciju kao i automatizaciju kompletne zgrade (CNUS). Kompletno upravljanje i automatizacija je izvedena u sistemu BECKOFF(HARD,SOFTWARE) koji odgovara zadnjim tehničkim standardima kao i pripadajuća vizualizacija.Takođe su  i sva brojila tople i hladne vode, kao i kaloriometri koji su na CNUSu,  povezani M-bus protokolom, a samim tim su lako dostupni sa jednog mesta  za sve informacije koje su potrebne.

Ključni pokazatelji
Površina:                                                          2.238m²
Podaci:                                                             52plus M-Bus
Završetak radova:                                            Septembar 2011

Naglasci
Stara zgrada preuređena je na moderan način. Naglasak je bio na raznolikosti ponude opremanja stambenog prostora kao i  veličine stanova. Zelena površina oko zgrade nudi visok stepen stanovanja i kvalitet života.

 

Naručilac
Park Living Fasangarten GmbH & Co KG

Projekat
Stambena zgrada sastoji se od 22 stana veličine od 58   do 150 m²  sa balkonima, krovnim terasama i baštama. Moto ovog jedinstvenog projekta je „živi umesto stanuj”. Projekat „Park Living” takođe se može nazvati jedinstvenim jer se spaja starogradnja sa modernom gradnjom.

Obim radova
Mi smo kao izvođači bili odgovorni za instalacije grejanja,klime,ventilacije,vodovoda i kanalizaciju kao i automatizaciju kompletne zgrade (CNUS). Kompletno upravljanje i automatizacija je izvedena u sistemu BECKOFF(HARD,SOFTWARE) koji odgovara zadnjim tehničkim standardima kao i pripadajuća vizualizacija.Takođe su  i sva brojila tople i hladne vode, kao i kaloriometri koji su na CNUSu,  povezani M-bus protokolom, a samim tim su lako dostupni sa jednog mesta  za sve informacije koje su potrebne.

Ključni pokazatelji
Površina:                                                          2.238m²
Podaci:                                                             52plus M-Bus
Završetak radova:                                            Septembar 2011

Naglasci
Stara zgrada preuređena je na moderan način. Naglasak je bio na raznolikosti ponude opremanja stambenog prostora kao i  veličine stanova. Zelena površina oko zgrade nudi visok stepen stanovanja i kvalitet života.

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023