×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Park Living

Park Living

Naručitelj
Park Living Fasangarten GmbH & Co KG

Projekt
Stambena zgrada sastoji se od 22 stana u veličini od 58   do 150 m²  s balkonima, krovnim terasama te vrtovima. Moto ovog jedinstvenog projekta je „živi umjesto stanuj”. Projekt „Park Living” također se može nazvati jedinstvenim jer se spaja starogradnja s modernom gradnjom.

Opseg radova
Mi smo kao izvođači bili odgovorni za instalacije grijanja,klime,ventilacije,vodovoda i kanalizaciju kao i automatizaciju kompletne zgrade (CNUS). Kompletno upravljanje i automatizacija je izvedena u sustavu BECKOFF(HARD,SOFTWARE) koji odgovara zadnjim tehničkim standardima kao i pripadajuća vizualizacija.Također se  i sva brojila tople i hladne vode, kao i kaloriometri koji su na CNUSu i povezani su M-bus protokolom, a samim time su lako dostupni s jednog mjesta  za sve informacije koje su potrebne.

Ključni pokazatelji
Površina:                                                          2.238m²
Podaci:                                                             52plus M-Bus
Završetak radova:                                             rujan 2011

Naglasci
Stara zgrada preuređena je na moderan način. Naglasak je bio na raznolikosti ponude opremanja stambenog prostora kao i  veličine stanova. Zelena površina oko zgrade nudi visoku razinu stanovanja i kvalitetu života.

 

Naručitelj
Park Living Fasangarten GmbH & Co KG

Projekt
Stambena zgrada sastoji se od 22 stana u veličini od 58   do 150 m²  s balkonima, krovnim terasama te vrtovima. Moto ovog jedinstvenog projekta je „živi umjesto stanuj”. Projekt „Park Living” također se može nazvati jedinstvenim jer se spaja starogradnja s modernom gradnjom.

Opseg radova
Mi smo kao izvođači bili odgovorni za instalacije grijanja,klime,ventilacije,vodovoda i kanalizaciju kao i automatizaciju kompletne zgrade (CNUS). Kompletno upravljanje i automatizacija je izvedena u sustavu BECKOFF(HARD,SOFTWARE) koji odgovara zadnjim tehničkim standardima kao i pripadajuća vizualizacija.Također se  i sva brojila tople i hladne vode, kao i kaloriometri koji su na CNUSu i povezani su M-bus protokolom, a samim time su lako dostupni s jednog mjesta  za sve informacije koje su potrebne.

Ključni pokazatelji
Površina:                                                          2.238m²
Podaci:                                                             52plus M-Bus
Završetak radova:                                             rujan 2011

Naglasci
Stara zgrada preuređena je na moderan način. Naglasak je bio na raznolikosti ponude opremanja stambenog prostora kao i  veličine stanova. Zelena površina oko zgrade nudi visoku razinu stanovanja i kvalitetu života.

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023