×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Sparkasse BankMakedonia AD

Sparkasse BankMakedonia AD

Naručilac
Sparkasse Bank Makedonija AD

Projekat
U leto 2018. započeta je poslovno tehnička saradnja  sa Sparkasse Bank Makedonija AD potpisivanjem prvog ugovora. Nakon što su radovi završeni na vreme u kratkom roku, saradnja se nastavila sa novim narudžbama i ugovorima za adaptacije i  renovisanje filijala.

Obim radova
Adaptacija prostora na novoj lokaciji Sparkasse Banke u Makedoniji, filijala Negotino. Ugovor je obuhvatao kompletno izvođenje građevinskih radova, elektro i mašinskih instalacija.

Filijala S LEASING Skopje (građevinski radovi, elektro i mašinske instalacije ;završetak radova 01/2019)

Filijala Gjorge Petrov Skopje (građevinski radovi, elektro i mašinske instalacije ;završetak radova 02/2019)

Renovisanje i adaptacije poslovnih prostorija u sklopu objekata centralne direkcije banke u Skopju (građevinski radovi, elektro i mašinske instalacije; završetak radova 09/2019)

Naglasci
U međuvremenu je potpisan ugovor o održavanju mašinskih i elektro instalacija u svim filijalama i objektima Sparkasse Bank AD na području čitave republike Severne Makedonije koji je i danas na snazi.

Period izvođenja
08/2018-09/2019

Naručilac
Sparkasse Bank Makedonija AD

Projekat
U leto 2018. započeta je poslovno tehnička saradnja  sa Sparkasse Bank Makedonija AD potpisivanjem prvog ugovora. Nakon što su radovi završeni na vreme u kratkom roku, saradnja se nastavila sa novim narudžbama i ugovorima za adaptacije i  renovisanje filijala.

Obim radova
Adaptacija prostora na novoj lokaciji Sparkasse Banke u Makedoniji, filijala Negotino. Ugovor je obuhvatao kompletno izvođenje građevinskih radova, elektro i mašinskih instalacija.

Filijala S LEASING Skopje (građevinski radovi, elektro i mašinske instalacije ;završetak radova 01/2019)

Filijala Gjorge Petrov Skopje (građevinski radovi, elektro i mašinske instalacije ;završetak radova 02/2019)

Renovisanje i adaptacije poslovnih prostorija u sklopu objekata centralne direkcije banke u Skopju (građevinski radovi, elektro i mašinske instalacije; završetak radova 09/2019)

Naglasci
U međuvremenu je potpisan ugovor o održavanju mašinskih i elektro instalacija u svim filijalama i objektima Sparkasse Bank AD na području čitave republike Severne Makedonije koji je i danas na snazi.

Period izvođenja
08/2018-09/2019

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023