×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Sparkasse BankMakedonia AD

Sparkasse BankMakedonia AD

Naručitelj
Sparkasse Bank Makedonija AD

Projekt
U ljeto 2018 započela je poslovno tehnička suradnja  sa Sparkasse Bank Makedonija AD potpisivanjem prvog ugovora. Nakon što su radovi završeni na vrijeme u kratkom roku, suradnja se nastavila s novim narudžbama i ugovorima za adaptacije i  renoviranje poslovnica.

Opseg radova
Adaptacija prostora na novoj lokaciji Sparkasse Banke u Makedoniji, poslovnica Negotino. Ugovor je obuhvaćao kompletno izvođenje građevinskih radova, elektro i strojarskih instalacija.

Poslovnica S LEASING Skopje (građevinski radovi, elektro i strojarske instalacije ;završetak radova 01/2019)

Poslovnica  Gjorge Petrov Skopje (građevinski radovi, elektro i strojarske instalacije ;završetak radova 02/2019)

Renoviranje i adaptacije poslovnih prostorija u sklopu objekata centralne direkcije banke u Skopju (građevinski radovi, elektro i strojarske instalacije; završetak radova 09/2019)

Naglasci
U međuvremenu je potpisan ugovor o održavanju strojarskih i elektro instalacija u svim poslovnicama i objektima Sparkasse Bank AD na području čitave republike Sjeverne Makedonije koji je i danas na snazi.

Period izvođenja
08/2018-09/2019

Naručitelj
Sparkasse Bank Makedonija AD

Projekt
U ljeto 2018 započela je poslovno tehnička suradnja  sa Sparkasse Bank Makedonija AD potpisivanjem prvog ugovora. Nakon što su radovi završeni na vrijeme u kratkom roku, suradnja se nastavila s novim narudžbama i ugovorima za adaptacije i  renoviranje poslovnica.

Opseg radova
Adaptacija prostora na novoj lokaciji Sparkasse Banke u Makedoniji, poslovnica Negotino. Ugovor je obuhvaćao kompletno izvođenje građevinskih radova, elektro i strojarskih instalacija.

Poslovnica S LEASING Skopje (građevinski radovi, elektro i strojarske instalacije ;završetak radova 01/2019)

Poslovnica  Gjorge Petrov Skopje (građevinski radovi, elektro i strojarske instalacije ;završetak radova 02/2019)

Renoviranje i adaptacije poslovnih prostorija u sklopu objekata centralne direkcije banke u Skopju (građevinski radovi, elektro i strojarske instalacije; završetak radova 09/2019)

Naglasci
U međuvremenu je potpisan ugovor o održavanju strojarskih i elektro instalacija u svim poslovnicama i objektima Sparkasse Bank AD na području čitave republike Sjeverne Makedonije koji je i danas na snazi.

Period izvođenja
08/2018-09/2019

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023