×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

WHA Sechskrügelgasse, Wien

WHA Sechskrügelgasse, Wien

Klijenat
ARGE Sechskrügelgasse
(STRABAG and DYWIDAG)

Projekat
Zajedno sa TGA izvedeni su svi tehnički sistemi (elektro i mašinski). Ovaj stambeni kompleks sastoji se od dve novoizgrađene zgrade s tri sprata i postojeće zgrade koja je u osnovi obnovljena.Ispod stambenog kompleksa nalazi se privatna i komercijalna garaža.

Obim usluga
Napajanje i visokonaponski sistem
Uzemljenje i zaštita od munje
Električna instalacija i instalacija slabe struje
Vatrodojavni sistem
Sistem rasvete u nuždi
Satelitski sistem
Unutrašnja i vanjska rasveta

Ključni pokazatelji
Period izvedbe: 02/2010. – 06/2011

Naglasci
Ovaj stambeni kompleks uključujući postojeću zgradu izgrađen je na Sechskrügelgasse 4 / Pfarrhofgasse 2A na mestu nekadašnjeg teniskog igrališta. Vanjski sadržaji dostupni su samo vlasnicima stanova i uključuju parkiralište i igralište za decu

Klijenat
ARGE Sechskrügelgasse
(STRABAG and DYWIDAG)

Projekat
Zajedno sa TGA izvedeni su svi tehnički sistemi (elektro i mašinski). Ovaj stambeni kompleks sastoji se od dve novoizgrađene zgrade s tri sprata i postojeće zgrade koja je u osnovi obnovljena.Ispod stambenog kompleksa nalazi se privatna i komercijalna garaža.

Obim usluga
Napajanje i visokonaponski sistem
Uzemljenje i zaštita od munje
Električna instalacija i instalacija slabe struje
Vatrodojavni sistem
Sistem rasvete u nuždi
Satelitski sistem
Unutrašnja i vanjska rasveta

Ključni pokazatelji
Period izvedbe: 02/2010. – 06/2011

Naglasci
Ovaj stambeni kompleks uključujući postojeću zgradu izgrađen je na Sechskrügelgasse 4 / Pfarrhofgasse 2A na mestu nekadašnjeg teniskog igrališta. Vanjski sadržaji dostupni su samo vlasnicima stanova i uključuju parkiralište i igralište za decu

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023