Advanced solutions for better life!

Sinsay lokali u u Kruševcu i Zemunu otvorili svoja vrata kupcima

LSG Building Solutions d.o.o. je završio radove u lokalima Sinsay u Kruševcu i Zemunu. Investitor za obadva lokala je firma LPPSA.

Sinsay Zemun je otvoren krajem rujna i leži na 1250 m2 a Sinsay Kruševac početkom prosinca 2022.g.  i njegova površina iznosi cca 1200 m2.

LSG je bio angažiran za  izvođenje građevinskih, elektro i strojarskih instalacija.  Radovi su izvršeni na vrijeme i lokali su predani investitoru.

Svim posjetiteljima želimo ugodnu kupnju u Sinsay lokalima.