×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Heizhaus Belvederegasse 39

Heizhaus Belvederegasse 39

Naručitelj
WEG Belvederegasse c/o IMT Horvath

Projekt
Belvederegasse je smještena u srcu 4. okruga Beča. Bili smo angažirani za obnovu ložionice u stambenoj zgradi na broju 39.

Opseg usluga
Opseg naših usluga obuhvaćao je potpuno novo uređenje tehničkog postrojenja, plinski kotao, crpke, regulatorno podešavanje sustava i kontrolnu tehniku, kao i građevinsko saniranje  poda i zidova.

Ključne brojke
Grijaći kapacitet:                  200k W
Datum dovršenja:                listopad 2012.

Bitne karakteristike
Kotlovi za kondenzaciju plina – ovom novom tehnologijom uspijeva se gotovo u potpunosti izvući toplina sadržana u ispušnim plinovima i pretvoriti u  termičku toplinu.

 

Naručitelj
WEG Belvederegasse c/o IMT Horvath

Projekt
Belvederegasse je smještena u srcu 4. okruga Beča. Bili smo angažirani za obnovu ložionice u stambenoj zgradi na broju 39.

Opseg usluga
Opseg naših usluga obuhvaćao je potpuno novo uređenje tehničkog postrojenja, plinski kotao, crpke, regulatorno podešavanje sustava i kontrolnu tehniku, kao i građevinsko saniranje  poda i zidova.

Ključne brojke
Grijaći kapacitet:                  200k W
Datum dovršenja:                listopad 2012.

Bitne karakteristike
Kotlovi za kondenzaciju plina – ovom novom tehnologijom uspijeva se gotovo u potpunosti izvući toplina sadržana u ispušnim plinovima i pretvoriti u  termičku toplinu.

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023