Advanced solutions for better life!

Kvalitetne stvari se rade s kvalitetnim ljudima

LSG Rumunjska završila je radove na priključenju na srednjenaponsku mrežu rumunjskog Dispatchable Storage facility (ISD) snage 7 MW. Tehnološka ispitivanja opreme i skladišne instalacije uspješno su provedena te je krajem listopada 2022. E-Distributie Muntenia izdala Protokol o puštanju u pogon.

Očekujemo da će se u narednim danima provesti ispitivanja kako bi se utvrdila usklađenost rada u generatorskom i potrošačkom načinu rada s odredbama Norme 51/2019, odnosno ispitivanja za provjeru zahtjeva i tehničke izvedbe osposobljenosti za osiguranje tehnoloških usluga sustava u skladu s odredbama Norme ANRE 89/2021. Probno razdoblje trajat će otprilike dva do tri tjedna.

Budući da je to prvi i najveći projekt ove vrste u Rumunjskoj, ispitivanja i verifikacije predstavljaju i izazov i istovremeno pionirski korak za nas i za TSO Transelectrica koji s najvećim zanimanjem čeka da se instalacija pusti u rad te da se analiziraju pozitivni učinci koje će to donijeti nacionalnoj mreži.