×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Lucrurile de calitate se fac cu oameni de calitate

LSG România a finalizat lucrările de racordare la rețeaua de medie tensiune a instalației de Stocare Dispecerizabile din România (ISD) cu o putere de 7 MW. Probele tehnologice ale echipamentelor și instalației de stocare au fost efectuate cu success, iar la sfârșitul lunii Octombrie 2022 a fost eliberat de E-Distributie Muntenia Procesul Verbal de Receptie la Punerea in Funcțiune.

Așteptăm ca zilele următoare să fie efectuate probele în vederea stabilirii conformității la funcționarea în regim de generator, cât și în regim de consumator cu prevederile Ordinului 51/2019, respectiv testele de verificare a cerințelor și performanțelor tehnice de calificare pentru asigurarea serviciilor tehnologice de sistem în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE 89/2021. Perioada de probe se va desfășura pe o durată de aproximativ două, trei saptamani.

Fiind primul și cel mai mare proiect de acest tip din Romania, probele și testele de verificare reprezintă o provocare și totodată un pionierat atât pentru noi cât și pentru Operatorul de Transport (Transelectrica) care așteaptă cu maxim interes ca instalația să fie dată în exploatare, urmând să fie analizate efectele pozitive pe care aceasta le va aduce Sistemului Energetic Național.

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.bucharest@lsg-group.eu Tel: +40 21 207 90 90


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023