×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Kvalitetne stvari se rade sa kvalitetnim ljudima

LSG Rumunija završila je radove na priključenju na srednjenaponsku mrežu rumunskog Dispatchable Storage facility (ISD) snage 7 MW. Tehnološka ispitivanja opreme i skladišne instalacije su uspešno provedena te je krajem oktobra 2022. E-Distributie Muntenia izdala Protokol o puštanju u rad.

Očekujemo da će u narednim danima biti sprovedena ispitivanja radi utvrđivanja usklađenosti rada u generatorskom i potrošačkom režimu sa odredbama Norme 51/2019, odnosno ispitivanja za proveru zahteva i tehničkih performansi osposobljenosti za obezbeđivanje tehnoloških usluga sistema u skladu sa odredbama Norme ANRE 89/ 2021. Godine. Probni period će trajati otprilike dve do tri nedelje.

Pošto je to prvi i najveći projekat te vrste u Rumuniji, ispitivanja i verifikacije predstavljaju izazov i istovremeno pionirski korak za nas i za TSO Transelectrica, koji sa najvećim interesovanjem čeka da se instalacija pusti u rad i analiziraju pozitivni efekti koje će doneti nacionalna mreža.

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.bucharest@lsg-group.eu Tel: +40 21 207 90 90


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023